Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
Dades de la CorporacióAdreça: Plaça Major, 1
CP: 43425
Telèfon: 977 89 27 00
Mòbil: 644 020 878
Fax: 977 89 27 91
Correu electrònic:  secretaria@passanantibelltall.cat
                          administracio@passanantibelltall.cat
Alcaldessa:                Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat
                                
alcaldia@passanantibelltall.cat
 
Tinent d'Alcalde:         Sr. Joan Fabregat i Benach

                               joan@passanantibelltall.cat

 

Regidora:                 Sra. M. Rosa Verdura de Juan
                               rosa@passanantibelltall.cat

  
Regidora:                   Sra. Joana Jareño i Mendieta
                               joana@passanantibelltall.cat

 
Regidor:                   Sr. Ramon Ninot i Aloy
                               ramon@passanantibelltall.cat

 

Secretari-interventor:   Sr. Antoni Garcia i Jiménez

                                 antoni@passanantibelltall.cat

 

Tresorer:                   Sr. Joan Pons i Marimon