Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
BELLTALL

Amb el nom de Trullol de Comalats és esmentat ja l'any 1030 en unes afrontacions del castell de Montclar. A mitjan segle XI, era probablement domini dels Cervera, car Hug Dalmau de Cervera, l'any 1.079, concedí Belltall en alou a Mir Oromir, juntament amb el feu del Castell del Tallat. Durant el segle XII, sota el domini dels Cervera, Belltall tingué diferents castlans, amb propietats i drets sobre la població. El 1182 Ramon de Cervera deixa en testament la major part dels seus dominis de Comalats, entre els quals hi havia Belltall, al seu fill Guillem de Guardiolada, essent castlà del castell de Belltall, Serè de Montpalau, el qual, arran d'unes desavinences amb el seu senyor Guillem de Guardiolada, concedeix, l'any 1227, privilegis de franquesa als habitants de Belltall i s'assegura així la fidelitat del seus vassalls. La senyoria de Belltall fou venuda entre 1261 i 1266 a l'orde de l'Hospital, la qual comprà també el 1297 els drets dels castlans successors de Serè de Montpalau. El gran prior Hospitaler de Catalunya vengué, durant el primer quart del segle XIV, diversos drets sobre Belltall als montblanquins Guillem Gener i el seu fill Jaume, els quals arrodoniren les seves possessions comprant el mer i mixt imperi a la Corona, motiu pel qual adquiriren aleshores la senyoria de Belltall, i per aquest motiu es van enfrontar amb els hospitalers. Anys més tard, el 1385, per execució de la cort de Montblanc , els Gener vengueren els seus drets a Pere de Benviure, secretari del Duc de Montblanc, l'Infant Martí. A finals del segle, els Hospitalers tornen a comprar els drets de Belltall, i s'erigeixen de nou en senyors del lloc, adscrivint-lo a la comanda de l'Espluga de Francolí, Belltall resta com a possessió dels Hospitalers fins a l'extinció de les senyories.

Des de mitjan segle passat pertany administrativament a Passanant. S'han fet un quants intents per aconseguir la segregació (l'últim, l'any 1979), sense resultats positius. Llocs d'interès l'església parroquial data de la fi del segle passat. De l'antiga església de Sant Pere de Belltall, només resten els fonaments i les primeres filades d'una paret lateral i l'absis. Les pedres foren utilitzades en la construcció de
l'actual temple.

Es conserva una bella Creu de Terme, probablement dels segles XVI o XVII, d'estil gòtic-renaixentista, situada a la banda de migdia de la població, a la vora de l'antic camí de Solivella, i que ha estat restaurada i reuvicada amb molt de gust.
 
I això, no cal dir-ho, és la Plaça de l'esglèsia

 
 


Belltall, vist des del camí de Passanant

 
 


Una vista característica de Belltall