Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies LA DIPUTACIÓ DE TAR...

AMB EL SUPORT DE:
 

[Tornar]

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA I GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE BOCA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvenció 2016, per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, per  import de mil dos-cents setanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (1.279,23.-€) en concepte manteniment, i un altra per import de tres mil tres-cents setanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims(3.374,56.-€) en concepte d'inversions.

 

Amb aquesta ajuda, l’ajuntament ha pogut fer front a les analítiques anuals del control de l'aigua d'acord amb la normativa vigent, la neteja i desinfecció de dipòsits i la millora d'equips propis de control de la mateixa.