Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies LICITACIÓ CONCESSI...

AMB EL SUPORT DE:
 

06/06/2017

[Tornar]

LICITACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA US PRIVATIU "Cafè bar de la vila"

Per resolució d’Alcaldia, número 055/2017, de data 29 de maig de 2017, adoptà l’acord d’aprovar inicialment i de sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies hàbils, el projecte i plec de condicions de la concessió administrativa del bé demanial Local Social de Passanant, per a l’ús privatiu de “Cafè bar de la Vila”.

 

Simultàniament, es convoca concurs públic per a l’atorgament de l’esmentada concessió administrativa, amb subjecció al projecte i plec anteriorment aprovats, i supeditat a l’aprovació definitiva dels plecs i projectes.

 

Tota la informació i documentació AQUÍ