Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies LA DIPUTACIÓ DE TAR...

AMB EL SUPORT DE:
 

20/12/2017

[Tornar]

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA I GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE BOCA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvenció 2017, per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, per  import de dos mil quatre-cents quaranta-un euros amb cinquanta-un cèntims (2.441,51.-€) en concepte manteniment, i un altra per import de quatre mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuit cèntims(4.474,08.-€) en concepte d'inversions.

 

Amb aquesta ajuda, l’ajuntament ha pogut fer front a les analítiques anuals del control de l'aigua d'acord amb la normativa vigent, la neteja i desinfecció de dipòsits i l’adquisició d’un nou equip de reforç de cloració pels nuclis de Glorieta i La Sala de Comalats.