Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies S’APROVA UNA REDUC...

AMB EL SUPORT DE:




 

21/12/2017

[Tornar]

S’APROVA UNA REDUCCIÓ DEL 15% DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA URBANA PEL PROPER EXERCICI 2018.

El passat 18 de desembre s’aprovat definitivament la modificació de les ordenances fiscals que entraran en vigor a partir del proper 1 de gener de 2018.

Un cop aconseguits els objectius econòmics marcats per la corporació, la liquidació del Fons de Proveïdors 2012-2013 i l’amortització del préstec concertat l’any 2007, amb un import total de 160.000€ liquidats durant aquest exercici 2017, i aconseguint portar a deute zero el nostre ajuntament, l’equip de govern municipal va sol·licitar informe per saber si existia marge per poder reduir els tipus impositius de tributs municipals.

Redactades les línies fonamentals del pressupost 2018, i un cop vistes les necessitats municipals, es va decidir de modificar les ordenances fiscals per tal de reduir un 15% l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Aprofitant aquest importantíssima reducció impositiva, s’ha procedit a l’actualització i nova redacció de la totalitat de les ordenances municipals dels impostos, amb un seguit d’aplicacions de beneficis fiscals, alguns dels quals seran automàtics i d’altres caldrà sol·licitar-los expressament.

Així doncs, aquest proper exercici 2018, tots els veïns i contribuents del nostre municipi, tindran un tipus impositiu de 0.60 en l’IBI urbana, i es beneficiaran d’una reducció del 15% respecte al tipus actual.