Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
DOCUMENTACIÓ DE L'AVANÇ

 

 

MEMÒRIA AVANÇ POUM

 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR (ISAP) DEL POUM

 

 

GUIÓ PLÀNOLS AVANÇ POUM

 

1_ PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

 

I-01 ENMARCAMENT TERRITORIAL

I-02.1 TOPOGRÀFIC SNU. ZONA NORD

I-02.2 TOPOGRÀFIC SNU. ZONA SUD

I-03.1 LÍMITS DE PENDENT DEL 20%. ZONA NORD

I-03.2 LÍMITS DE PENDENT DEL 20%. ZONA SUD

I-04.1 RISC D’INUNDACIONS I D’INCENDIS FORESTALS. ZONA NORD

I-04.2 RISC D’INUNDACIONS I D’INCENDIS FORESTALS. ZONA SUD

I-05.1 XARXES GENERALS DE SERVEIS SNU. ZONA NORD

I-05.2 XARXES GENERALS DE SERVEIS SNU. ZONA SUD

I-06.1 XARXA VIÀRIA SNU. ZONA NORD

I-06.2 XARXA VIÀRIA SNU. ZONA SUD

I-07.1 PLA TERRITORIAL DEL CAMP TARRAGONA. ZONA NORD

I-07.2 PLA TERRITORIAL DEL CAMP TARRAGONA. ZONA SUD

I-08.1 PLANEJAMENT VIGENT SNU. ZONA NORD

I-08.2 PLANEJAMENT VIGENT SNU. ZONA SUD

I-09.1 PLANEJAMENT VIGENT SU. PASSANANT

I-09.2 PLANEJAMENT VIGENT SU. BELLTALL

I-09.3 PLANEJAMENT VIGENT SU. PEDANIES

 

2_ PLÀNOLS D’ORDENACIÓ

 

O-01.1 ORDENACIÓ SNU. ZONA NORD

O-01.2 ORDENACIÓ SNU. ZONA SUD

O-02.1 ORDENACIÓ SU. PROPOSTA 1. PASSANANT

O-02.2 ORDENACIÓ SU. PROPOSTA 1. BELLTALL

O-02.3 ORDENACIÓ SU. PROPOSTA 1. PEDANIES

O-03.1 ORDENACIÓ SU. PROPOSTA 2. PASSANANT

O-03.2 ORDENACIÓ SU. PROPOSTA 2. BELLTALL

O-03.3 ORDENACIÓ SU. PROPOSTA 2. PEDANIES

O-04.1 CATÀLEGS SNU. ZONA NORD

O-04.2 CATÀLEGS SNU. ZONA SUD

O-05.1 CATÀLEGS SU. PASSANANT

O-05.2 CATÀLEGS SU. BELLTALL

O-05.3 CATÀLEGS SU. PEDANIES

 

 

SUGGERIMENTS 

On-line amb recepció automàtica del registre d'entrada de documents municipal. 

 

ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA

Termini presentació suggeriments, 15 de gener de 2015.