Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies 550.000 LITRES D’A...

AMB EL SUPORT DE:
 

[Tornar]

550.000 LITRES D’AIGUA POTABLE A BELLTALL

Desprès de mesos de treballs, parades obligades per la redacció d’un projecte complementari, noves vies de finançament, incorporació en el pressupost municipal, nova contractació i engegada de la part complemetaria de l’obra “Nous dipòsits de subministrament d’aigua potable i xarxa de distribució en alta als nuclis de Passanant”, tal i com volia la corporació municipal, aquest passat dijous, 11 d’agost, s’ha posat en servei el subministrament d’aigua al poble de Belltall des d’aquesta nova instal·lació, amb una inversió total que passarà dels quatre-cents mil euros.

 

Amb aquesta obra, el poble de Belltall aconsegueix millorar moltíssim el servei de subministrament d’aigua potable a domicili que ofereix el servei municipal d’aigües. Així, passa de tenir un dipòsit de subministrament de nou mil litres a tenir-ne uns de cinc-cents cinquanta mil litres. Aquest increment, de més del sis mil per cent, permet tenir una garantia d’aigua acumulada pel servei d’una setmana, amb la qual cosa qualsevol averia que pugui haver-hi, la brigada municipal té marge suficient per poder-la subsanar. Així doncs, aquells mal de caps de que unes hores sense subministre elèctric comportaven també el tall del subministre d’aigua podem afirmar que ja s’han acabat.

 

Per altra banda, la resta de nuclis del municipi, Passanant i Belltall, aconsegueixen dotar-se, d’una infraestructura preparada per l’abastament d’aigua de Rialp que en pocs anys arribarà a casa nostra. D’aquesta manera, i amb aquests nous dipòsits i xarxa, l’aigua de Rialp arribarà en aquests nous dipòsits de Belltall, i per natural (sense cap equip d’impulsió) es subministrarà aigua a tots els nuclis de població, Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran.

 

Manca per acabar l’obra, el tancament i adequació de l’espai dels dipòsits, la construcció d’una escullera al pati de Ca la Malia, i la pavimentació del camí de Belltall a Passanant fins el fondo de la Teulera.

 

Alegrem-nos doncs d’haver sabut obtenir aquesta nova infraestructura, bàsica pel futur del nostre municipi, i agraim l’esforç de totes aquelles persones que han ajudat a fer-ho possible.

  

L'Alcaldessa, els tècnics directors, i la constructora en la visita setmanal d'obres. 

   

  

A dalt, els dipòsits i les canonades d'entrada, sortida i tractament d'aigua. A sota, la caseta de control ha on s'ha instal·lat sistemes de tractament i control d'aigua automatitzats.